16 September 2010

12 September 2010

Rawatan Terapi Lintah untuk Venous Ulcer oleh Leech Miracle

Pelanggan kami, Mr. Carlo Clemente yang telah menjalani rawatan lintah untuk Venous Ulcer